Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

Postbus 23
9790 AA Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

  Wat kunnen wij voor jou doen?

  vanOnderen

   

  Ben jij betrokken bij initiatieven, heb je zelf ideeën, ken je partijen die perspectief bieden in jouw dorp of wijk? Deel je informatie, doe mee met het nieuwe creatieve omdenken in de gaswinningsproblematiek. Wij nodigen je dringend uit met elkaar en ons te delen wát en hóe! 

  vanOnderen is een beweging die een aantal jaar geleden ontstond vanuit een aantal Groningse dorpen om handen en voeten te geven aan aanpak van de gaswinningsproblemen met en vanuit bewoners en gemeenschappen en hun toekomst. In de overtuiging dat dit de enige manier is om vooruit te komen, ondersteunen Groninger Dorpen en het Groninger Gasberaad deze beweging. Wat hier gebeurt en ontstaat is waardevol ook voor gemeenschappen in uitdagende omstandigheden waar normale gang van zaken, relaties en structuren onder druk staan of niet meer voldoen. En – bevestigd in onze bijeenkomsten: ook biedt dit kansen in gebieden waar dorpen en gemeenten hoe dan ook de individuele toekomst van inwoners centraal stellen. 

  ‘We zijn mens- en toekomstgericht, we inspireren elkaar, we geven kracht en samen vorm aan de beweging vanOnderen’

  Via het menu vind je wat we doen en delen om jou en anderen te inspireren, onderlinge ontmoeting en steun te vergroten, en gezamenlijke ideeën en verlangens voor elkaar te krijgen.

  We organiseren regelmatig bijeenkomsten voor initiatiefnemers en bewonersgroepen uit dorpen en wijken, waarbij ook anderen die geïnteresseerd zijn hun steentje bij te dragen aan een sterke beweging vanOnderen van harte welkom zijn. Bijeenkomsten kondigen we hiernaast aan in het digitoal Nijsblad van Groninger Dorpen.

  We bundelen aanpakken, achtergrondinformatie en voorbeelden in een te ontwikkelen toolbox. Voor bewoners, dorpen, wijken en gemeenten worden de verschillende initiatieven zichtbaar gemaakt.

  Ook hebben we een aantal uitgangspunten geformuleerd die volgens ons de basis vormen voor een andere aanpak van de gevolgen van de gaswinning in Groningen.

  En neem vooral contact met ons of betrokken dorpen op voor meer informatie!