Verduurzamen van buurt- en dorpshuizen

Zonnepanelen op een dak.

Hoe ga je als gebruikers van een buurt- of dorpshuis om met het energieverbruik? En welke rol pak je als bestuur? Bewustwording is de eerste en belangrijkste stap. Het structureel verlagen van energiegebruik is niet alleen duurzaam, het verbetert ook de exploitatie. Want energie is vaak de grootste kostenpost van een buurt- of dorpshuis. Reden genoeg voor veel besturen, om deze post eens goed onder de loep te nemen!

Trias Energetica

In de meeste gevallen kunnen buurt- en dorpshuizen flink besparen op hun energierekening door simpelweg minder energie te gebruiken. De praktijk heeft inmiddels al laten zien dat besparingen op deze manier soms al kunnen oplopen tot zo’n dertig tot vijftig procent. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld zonnepanelen voordelige energie opleveren. Bij besparingen kun je de uitgangspunten van de zogenaamde Trias Energetica te volgen.

De Trias Energetica is een strategie om energiebesparende maatregelen te nemen, in drie stappen. Deze drie stappen zijn: het minimaliseren van energiegebruik, gebruik van duurzame energie en het efficiƫnt gebruiken van fossiele brandstoffen.

Minimaliseren energiegebruik

  1. Minimaliseren energiegebruik
    Dit doe je door bouwkundige aanpassingen in je dorps- of buurthuis door te voeren. Gebruikers moeten bewust worden gemaakt van de bijdrage die zij zelf kunnen leveren bij het terugdringen van het energieverbruik. Bestuurlijk zal duurzaamheid een vast (beleid-) onderdeel moeten zijn binnen de exploitatie en het beheer van het buurt- of dorpshuis. Een energieprestatie advies (EPA-U) vooraf, geeft inzicht in de bouwkundige ingrepen en verbetermogelijkheden van apparaten en installaties. Een dergelijke inventarisatie vertaalt dit naar een kostenplaatje, opbrengsten en terugverdientijd.
  2. Gebruik van duurzame energie
    Energie opwekken is geen manier om energie te besparen, daarom komt het gebruik van duurzame energie als tweede stap. Er zijn veel duurzame technieken in te zetten. Een en ander is afhankelijk van het gebouw en van het budget. Voor warmte kun je denken aan restwarmte, zonneboiler of warmte- en koudeopslag. Voor het opwekken van energie kun je denken aan een dorpswindmolen en aan zonnepanelen. Als je besluit zelf energie op te wekken, kun je de niet-gebruikte elektriciteit terug leveren aan het elektriciteitsnet.
  3. Efficiƫnt gebruik van fossiele brandstoffen
    Soms ontkomen we niet aan het gebruik van fossiele brandstoffen. In dit geval is de strategie: Als het niet anders kan, dan wel zuinig. Het vervangen van een ketel door een zuinigere ketel kan dan een optie zijn.

Samenvatting

Samengevat laat het verduurzamen van buurt- en dorpshuizen betere exploitatieresultaten zien en tegelijk lever je een bijdrage aan een duurzamere maatschappij. Wil je meer informatie of zoek je inspirerende voorbeelden? Neem dan contact op met onze dorpshuizenspecialist Pieter Knol. Kijk ook eens naar het Ontzorgingsprogramma Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed.