Vertrouwenspersoon

Bij veel organisaties is grensoverschrijdend gedrag een onderwerp van gesprek en soms reden voor veel narigheid, die in de publiciteit breed uitgemeten kan worden. Groninger Dorpen heeft besloten haar leden te ondersteunen in het creëren van een sociaal veilige omgeving.

We doen dit door het beschikbaar stellen van concept-gedragsprotocollen, het beschikbaar stellen van een vertrouwenspersoon en we werken aan een klachtenprocedure en klachtencommissie die door alle leden (en hun vrijwilligers) van Groninger Dorpen benaderd kan worden.

Het aanbod

Leden van Groninger Dorpen en hun vrijwilligers die met een ongewenste situatie te maken krijgen, kunnen contact opnemen met een van de door Groninger Dorpen beschikbaar gestelde vertrouwenspersonen. Een vertrouwenspersoon kan in een of meer gesprekken helpen bedenken wat een manier kan zijn om de ongewenste situatie te verhelpen. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk.

Voor wie?

Alle leden van Groninger Dorpen én hun vrijwilligers kunnen (kosteloos) rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

Begeleiding

Daarnaast kan de vertrouwenspersoon leden van Groninger Dorpen adviseren hoe zij het concept-gedragsprotocol naar de eigen situatie kunnen aanpassen. Of advies geven over hoe een lastige situatie, gerelateerd aan grensoverschrijdende gedrag, aangepakt zou kunnen worden. Ook kan de vertrouwenspersoon een gesprek over ‘hoe gaan we met elkaar om’ in ongeveer anderhalf uur gestructureerd leiden.

Deze begeleiding is niet kosteloos, afspraken over de kosten kunnen onze leden rechtstreeks met de vertrouwenspersoon maken.

De vertrouwenspersoon

Co Stehouwer

Co is 74 jaar en woont in de provincie Groningen en is sinds 2021 gecertificeerd vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit. Zij doet het werk vanuit de Sesam Academie, een organisatie waar gepensioneerde mensen als vrijwilliger vrijwilligersorganisaties adviseren. Zij is vanuit die organisatie vertrouwenspersoon voor de amateurkunst in Friesland, voor de landelijk opererende Luisterlijn, voor een aanloophuis in Friesland. Tevens is ze vertrouwenspersoon bij Rotary Nederland. In haar werkzame leven is ze begonnen als psycholoog, bekleedde verschillende leidinggevenden functies, o.a. bij de Gemeente Groningen en ArboNed. De laatste 14 jaar heeft ze als zelfstandig interimmanager gewerkt. Ze is lid van de gemeenteraad in Leek geweest. Momenteel is ze voorzitter van een patiëntenvereniging en een fonds.
Co is bereikbaar via de mail j.m.stehouwer@gmail.com

Wanneer Co Stehouwer niet beschikbaar is, is Irma van Beek eventueel beschikbaar.

Irma van Beek

Irma is 65, woont in Friesland en is sinds 2011 gecertificeerd Vertrouwenspersoon Integriteit. Per 2013 is zij ook gecertificeerd als Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen. Zij bekleedt voor 7 maatschappelijke organisaties in het noorden de functie als extern vertrouwenspersoon integriteit en/of ongewenste omgangsvormen.
Zij doet dit vanuit haar eigen bedrijf. Daarnaast is zij werkzaam als sociaal ombudsvrouw, coach en adviseur bij persoonlijke- en organisatie verandervraagstukken.

Je kunt Irma bereiken via de mail op irma@irmavanbeek.nl

De concept-gedragsprotocollen zijn specifiek opgesteld voor de leden van Groninger Dorpen. Mocht je hier gebruik van willen maken dan kun je een mailtje sturen naar info@groningerdorpen.nl en dan sturen we ze je toe.

Ondertussen werken we aan een klachtenprocedure en denken we na over een klachtencommissie. Nieuws daarover zal op deze pagina van de website te vinden zijn.

Webinar

Op 15 november 2023 hebben we een webinar gehouden over de vertrouwenspersoon. Kijk het hieronder terug.