Advies voor zorginitiatieven

In Groningen beginnen veel dorpen de handen in een te slaan om er voor elkaar te zijn.

Mocht je nu een idee of ambitie hebben maar niet weten hoe het verder opgepakt moet worden. Dan komen wij graag langs voor een kopje koffie. We denken en doen mee en koppelen je initiatief aan het Netwerk Zorgzame Dorpen Groningen.

Coalitie Gezond Wonen

Iedereen wil ‘fijn wonen’ in zijn of haar eigen woonomgeving en daarop zelf zoveel mogelijk de regie houden. Wat dit betekent is voor iedereen verschillend, maar zaken als: veilig, duurzaam, mooi, comfortabel, gezond en passend bij verschillende levensfases hebben daar direct mee te maken. Met deze dingen zijn mensen, dorpen, overheden en bedrijven bezig in de Coalitie Gezond Wonen. Lees hier meer.

Wmo-scan voor dorpshuizen

Een dorpshuis is vaak nog een van de weinige voorzieningen in een dorp én het is een voorziening die van en voor iedereen is.
Omdat steeds meer dorpen zich zorgen maken over de leefbaarheid voor álle dorpsgenoten, ook de kinderen, de jeugd, ouderen en kwetsbaren, willen dorpshuisbesturen graag onderzoeken of ze hun gebouw ook kunnen inzetten voor Wmo-activiteiten, voor zorg en welzijn.

Dorpshuizen kunnen samen met Groninger Dorpen een Wmo-scan uitvoeren met als resultaat een concreet, inspirerend en informerend advies, in de vorm van een handig boekje. Dit advies gaat over de fysieke staat en toegankelijkheid van het gebouw, maar ook over mogelijk te organiseren, passende activiteiten. Het advies helpt dorpen op weg richting een zorgzaam dorpshuis, met mogelijk nieuwe kansen voor het dorp en nieuwe samenwerkingspartners zoals de gemeente en zorgaanbieders.

Contactpersoon: Inge Zwerver

Mooie voorbeelden vind je hier:

Dorpshuizenbeleid op maat