Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

  Wat kunnen wij voor jou doen?
  Selecteer
  Vraagbaak
  Inspiratie
  Ondersteuning en advies
  Invloed en belangen
  Thema-avonden en excursies
  Netwerk
  Wegwijs bij fondsen en subsidies
  Collectieve ledenvoordelen
  Lid worden
  Gemeenten en Samenwerkingspartners
  Wat kunnen wij voor jou doen?

  Nieuw Noaberschap

  Nieuw Noaberschap
  Noaberschap was vroeger een vanzelfsprekendheid in de dorpen en buurten. In de toekomst zal de aanwezigheid van een vorm van noaberschap een voorwaarde zijn voor de leefbaarheid van de dorpen. Nieuw Noaberschap is net als vroeger een netwerk van mensen, maar dat zijn niet perse de naaste buren. Het netwerk werkt wel volgens de kernwaarden van het ‘oude’ noaberschap. Binnen een dorp (het netwerk) willen mensen elkaar helpen om aangenaam te wonen, te werken en te leven. Samen redzaam zijn en samen zorgen voor een gevoel van veiligheid en welbevinden. Nieuwe organisatievormen en communicatiemiddelen kunnen het nieuwe noaberschap ondersteunen.

  Verzoamelstee
  We zien dat ontmoeting en gezamenlijke activiteiten in een dorp steeds belangrijker worden. Met name dorpshuizen spelen op deze behoefte in. De ‘Verzoamelstee’ is een inspirerende vorm die inmiddels veel dorpen toepassen. Ieder dorp geeft zijn eigen naam en invulling eraan en heeft een eigen identiteit.

  Het doel van de Verzoamelstee is het versterken en onderhouden van de sociale cohesie in het dorp, met name voor oudere en kwetsbare dorpsbewoners. Dorpsbewoners ontmoeten elkaar regelmatig, bijvoorbeeld in een dorpshuis. Naast koffieochtenden kunnen dorpen een ICT-programma opzetten, informatieve ochtenden rond maatschappelijke of culturele thema’s organiseren, samen eten en feestdagen vieren. Ook kun je een gezamenlijke activiteitenagenda met de dorpsschool opzetten, ouderen zijn dan actief met en voor de kinderen én andersom. De Verzoamelstee kan ook het aanspreekpunt voor de gemeente zijn voor Wmo-ontwikkelingen, voor de Wmo-consulenten en voor de Wijkverpleegkundigen S1.

  De Verzoamelstee richt zich op de toekomst, dit betekent dat ze ouderen wil activeren tot computergebruik en dat wil ondersteunen. In de dorpen verdwijnen vaak de voorzieningen die nodig zijn om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Denk aan de dagelijkse boodschappen, bankieren en het invullen van formulieren. Maar ook de zorg zal steeds meer via de computer gaan. Beeldbellen met de thuiszorg, huisarts of het Wmo-loket is niet meer zo ver weg als we denken. Bovendien kan alleen al het contact met familie of vrienden via bijvoorbeeld Skype een waardevolle toevoeging zijn voor het welbevinden van iemand die steeds meer aan huis gebonden is.

  De kracht van de Verzoamelstee is het feit dat dorpsbewoners het (voor elkaar) organiseren én er zelf ook aan deelnemen. De Verzoamelstee blijkt een groeimodel, een dorpsnetwerk dat steeds groter groeit.

  Mooie voorbeelden vind je hier:
  -pdf Verslag Workshop ontmoetingsplekken voor oudere dorpsbewoners-
  dorpszorgulrum
  onderdendam

  IndeKern
  IndeKern was een landelijk project, geïnitieerd door de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, ondersteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
  Het project onderzocht de zichtbaarheid en het netwerk van bewonersinitiatieven, rond de thema’s zorg & welzijn en duurzaamheid.
  Vanuit dit project zijn nu een landelijk netwerk én helpdesk in oprichting voor zorgzame initiatieven, ‘Nederland Zorgt Voor Elkaar’. Ook is er een handig boekje voor zorgzame dorpen geschreven.
  Wil je een papieren versie, neem dan contact op met onze adviseur Inge Zwerver

  -pdf zorgzame dorpen eindverslag-