Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

Postbus 23
9790 AA Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

Wat kunnen wij voor jou doen?
Selecteer
Vraagbaak
Inspiratie
Ondersteuning en advies
Invloed en belangen
Thema-avonden en excursies
Netwerk
Wegwijs bij fondsen en subsidies
Collectieve ledenvoordelen
Lid worden
Gemeenten en Samenwerkingspartners
Wat kunnen wij voor jou doen?

Zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning

Zorgzame dorpen

Ben jij iemand die een zorginitiatief wil beginnen in eigen dorp of buurt? Of organiseer je dit al en wil je graag meer informatie en inspiratie?
Wij kunnen jou met behulp van een aantal methodieken ondersteunen en begeleiden.
Steeds meer dorpen starten een zorgzaam bewonersinitiatief. Wij hebben veel van deze Groninger zorginitiatieven in beeld.
Deze verbinden we met elkaar, onder andere door het organiseren van workshops, themabijeenkomsten en excursies. Deze activiteiten kun je altijd herkennen aan de vermelding Zorgzame Dorpen. Ook hebben we meegewerkt aan een landelijke publicatie: Boekje Zorgzame dorpen

Ruimte voor Toekomst
In het Veenkoloniaal gebied loopt het meerjarenprogramma ‘Kans voor de Veenkoloniën’.
Dit programma is een bijzondere kans voor inwoners in deze regio om samen de leefsituatie te verbeteren en gezondheidsverschillen te verkleinen. Om zelf een duurzame verandering op gang te brengen en te houden.
Het verhaal van Kans voor de Veenkoloniën is op deze website te lezen.

Binnen het programma zijn wij samen met onze zusterorganisatie uit Drenthe, de BOKD actief met het project ‘Ruimte voor Toekomst’. 
Het project start en blijft bij de inwoners van de Veenkoloniën zelf. ‘Ruimte voor Toekomst’ wil de inwoners van dit ruime gebied enthousiasmeren, inspireren, informeren en bewegen. Om nieuwe (eigen!) ruimtes te zoeken en te creëren. Dit vanuit de eigen vragen, knelpunten en bedreigingen, maar ook vanuit de eigen kansen en mogelijkheden.