Zorgzaam dorp

Zorgzaam Dorp
Voor dorpen die graag zorgzame initiatieven willen starten, maar niet echt bekend zijn met het onderwerp, óf bijvoorbeeld het proces lastig vinden, hebben wij de methodiek Zorgzaam Dorp ontwikkeld. Wij ondersteunen dan voor een langere, afgesproken periode, het dorp bij de zoektocht en het mogelijke opstarten van zorgzame initiatieven.

Vanuit aantoonbaar gemaakte en dorpseigen behoeftes en wensen, kan een zorgvisie ontstaan óf simpelweg een concreet plan voor een initiatief. Dit resultaat kan worden vastgelegd. Niet als blauwdruk, maar als een ‘flexibel’ document of visie. Het idee is dat er een of meerdere werkgroepen gevormd worden, zodat het dorp daadwerkelijk iets kan en wil gaan doen. Als het past bij de plannen, kan het dorp (de werkgroep) in gesprek gaan met allerlei professioneel betrokken organisaties binnen de dorpsgemeenschap op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Het dorp kan bij deze partijen wensen en mogelijkheden kenbaar maken en een samenwerking, verbinding en eventuele ondersteuning zoeken, passend bij de plannen en mogelijkheden van het dorp of dorpshuis. De procesbegeleider van Groninger Dorpen kan helpen deze verbinding op gang te brengen en heeft vooral een aanjaagfunctie. Hij of zij adviseert, begeleidt, enthousiasmeert en ondersteunt waar nodig, maar laat vooral het dorp zelf denken en doen, om zoveel mogelijk eigenaarschap en draagkracht te creëren. Alleen zo kan een duurzaam initiatief ontstaan. Binnen dit project staat dus ook niet van te voren vast wát er gaat ontstaan en wie dit gaan doen. Het project beweegt mee met de behoeftes, mogelijkheden en talenten van het dorp.
Een mooi voorbeeld is Zorgzaam Dorp Garmerwolde.

Meer weten? Lees dan het onderzoeksrapport.

Contactpersoon Zorgzaam Dorp: Inge Zwerver