• Coöperatie Klooster&Buren

    Publicatiedatum

    Wonen, zorg en meedoen. Een coöperatie van inwoners van de vijf dorpen Kloosterburen, Molenrij, Kleine Huisjes, Kruisweg en Hornhuizen. Inwoners nemen samen de verantwoordelijkheid voor hun eigen leefgebied. Het initiatief beoogt een duurzame ontwikkeling om leefbaar en vitaal te blijven in dunbevolkt plattelandsgebied met de geschiedenis en traditie van deze plek als inspiratiebron. Leven, wonen, werken, zorg en cultuurbehoud zijn zodanig met elkaar verbonden dat het gebied en de leefbaarheid versterkt worden. ’t Olde Heem is onderdeel van deze ontwikkeling.